Pokojné Vánoce

21. 12. 2021

Přejeme krásné a pokojné Vánoce 
velké poděkování všem našim obchodním partnerům a zaměstnancům.
 Děkujeme, že zůstáváte s námi i v této obtížné době a do nového roku 2022 hlavně pevné zdraví.