Jaké existují druhy zatížení "S"?


Druh zatížení neboli způsob provozu elektromotorů je označován velkým písmenem S doplněným příslušným číslem 1 až 10. Motory EMP jsou standardně konstruovány pro zatížení S1 (trvalý chod). Na přání zákazníka je možné zkonstruovat motor i pro jiné zatížení. 


Druhy zatížení:


  • S1 (trvalý chod): konstatní zatížení, díky kterému je dosaženo konstatní a stálé teploty motoru.
  • S2 (krátkodobý chod): konstantní zatížení po dobu kratší než je nezbytně nutná k dosažení konstantní ustálené teploty motoru. Následně následuje odpojení motoru  
  • S3 (přerušovaný chod) - střídání konstantního zatížení a času odpojení přičemž při zatížení nedojde k ustálení teploty motoru.
  • S4 (přerušovaný chod s rozběhem)
  • S5 (přerušovaný chod s elektrickým brzděním)
  • S6 (přerušované zatížení): střídání konstantního zatížení a chodu naprázdno (bez zatížení)
  • S7 (přerušované pravidelné zatížení s elektrickým brzdění)
  • S8 (přerušované pravidelné zatížení se změnami otáček spojenými se změnami zatížení )
  • S9 (nepravidelné zatížení a změny otáček)
  • S10 (zatížení s nespojitými konstantními zatíženími)