Elektročerpadlo
řady CZ
Zubová čerpadla


Elektročerpadla řady 4CZ jsou určena pro čerpání a dopravu olejů u obráběcích strojů, zejména k tlakovému mazání ložisek. Viskozita čerpané kapaliny může být maximálně 115 mm2.s-1, teplota 0-60°C, velikost nečistot maximálně 0,1 mm. Čerpadla řady 4CZ mají speciální přírubový tvar přizpůsobený pro montáž přímo na nádobu s olejem. Sací trubka musí být v nádrži umístěna tak, aby čerpadlo nenasávalo znečištěný olej, vyústění trubky pro přepad přebytečného oleje musí být provedeno tak, aby nedocházelo k nadměrnému čeření oleje.

ČERPADLO 4CZA_ = Vertikální provedení
ČERPADLO 4CZB_ = Horizontální provedení

VÝTLAK 30-120m
PRŮTOK 0,9-2,4l/min
Cz

Rozlišovací tabulka čerpadel CZ

Typ Výtlak Tlak Průtok Příkon Proud Jistící proud
m kPa l/min kW A (při 400V) A (při 400V)
4CZA05; 4CZB05 30 300 0,9 0,09 0,26 0,31
4CZA2; 4CZB2 50 500 2,4 0,12 0,29 0,35
4CZA3; 4CZB3 120 1200 1,2 0,2 0,68 0,82

Použité materiály

Díl Materiál
TĚLESO KOMORY Šedá litina
VÍKO KOMORY Šedá litina
OZUBENÉ KOLO HNACÍ Ocel 11 109
OZUBENÉ KOLO HNANÉ Šedá litina ČSN 42 2420
HŘÍDEL Ocel 12 060