Electric Pumps
řady COV
Vysokotlaké čerpadlo


Ponorná čerpadla typu COV jsou určena pro čerpání kapalin s viskositou maximálně 90mm2s-1 (12°E). Jsou vhodná pro použití u obráběcích strojů pro dopravu chladících a řezných emulzí a chladících olejů, kde je třeba kapalinou odplavovat třísky z obrobku, případně chladící nebo řeznou kapalinu protáčet přes filtry. 
Čerpadla mají speciální přírubový tvar pro montáž přímo na nádobu s čerpaným médiem. Maximální a minimální výšku hladiny určuje rozměrový náčrtek. Čerpadla se nesmí používat k čerpání hořlavých kapalin. Velikost nečistot by neměla přesáhnout 0.1mm. Teplota čerpané kapaliny v rozmezí od 0°C do 60°C. Čerpadla mají standardně povrchovou úpravu syntetickou zákl. barvou S 2003.

VÝTLAK 20-50m
PRŮTOK 28-60l/min
Cov

Rozlišovací tabulka čerpadel COV

Typ Výtlak Tlak Průtok Příkon Proud Jistící proud
m kPa l/min kW A (při 400V) A (při 400V)
COV23- 20 200 28 0,55 1,1 1,6
COV33- 30 300 32 0,8 1,8 2,8
COV63- 60 600 30 1,3 2,6 2,8
COV8.25- 80 800 25 1,9 3,6 3,7
COV43- 40 400 32 1,35 2,6 4
COV54- 50 500 44 2,55 4,9 5,3
COV56- 50 500 60 3,2 6,1 7,3

Charakteristika čerpadel COV

- - - - mimo oblast tevalého provozu čerpadla (měřeno při teplotě čerpaného média 50°C)

Rozměrová tabulka čerpadel COV

Typ A B M Kg
mm mm mm
COV23-07 70 235 10 8,7
COV23-15 150 235 90 9
COV23-25 250 235 190 9,6
COV33-10 100 257 40 13,1
COV33-18 180 257 120 13,4
COV33-28 280 257 220 14
COV63-13 130 257 70 14,3
COV63-21 210 257 150 14,6
COV63-31 310 257 250 15,2
COV8.25-16 160 279 100 18,4
COV8.25-24 240 279 180 18,7
COV8.25-34 340 279 280 19,3
COV43-18 180 295 100 22,2
COV43-25 250 295 170 22,7
COV43-39 390 295 310 23,8
COV54-18 180 320 100 22,1
COV54-25 250 320 170 22,6
COV54-39 390 320 310 23,7
COV56-18 180 320 100 24,4
COV56-25 250 320 170 24,9
COV56-39 390 320 310 26
                                                                                                                 P1, P2, P3. P4 - poloha svorkovnice vůči výstupnímu otvoru.
                                                                                                                 STANDARNÍ PROVEDENÍ: P1. (v případě jiného provedení, prosím specifikujte)

Použité materiály

Oběžné kolo Komory Víko kom. Těleso Hřídel
bronz litina litina Al slitina ocel 11 600

Náhradní díly

1. Těleso                                                10. Kroužek odstříkovací
2. Rotor s hřídelí                                   11. Těsnění pod víko
3. Stator úplný                                      12. Víko svorkovnice 
4. Oběžné ložisko                                13. Svorkovnice 
5. Víko hydrauliky                                14. Štít
6. Komora                                             15. Ventilátor
7. Ložisko spodní                                 16. Kryt ventilátoru
8. Ložisko horní                                    
9. Podložka vyrovnávací